Детска ендокринология

  • Д-р Мариа Средкова

    Д-р Мария Средкова

    Опит: над 20 години

    Д-р Мария Средкова е специалист педиатър и детски ендокринолог с над 20 години опит. Научните интереси на д-р Средкова са в различни области на детската ендокринология – затлъстяване, захарен диабет, нарушения в пубертета, менструални нарушения, изоставане в растежа, заболявания на щитовидната жлеза. Завършва Медицински университет София през 1994 г. Своята специалност Детски болести придобива през 2001 г., а Детска ендокринология и болести на обмяната през 2016 г.