Доц. Стефан Найденов, дм

Опит: над 16 години

Доц. Стефан Найденов е високо квалифициран кардиолог с опит над 16 години в областта на кардиологията. Той се занимава с диагностика и лечение на различни сърдечно-съдови заболявания, включително артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения и клапни сърдечни заболявания. Доц. Найденов извършва различни специализирани инструментални изследвания, като ехокардиография, 24-часово холтер-ЕКГ мониториране, 24-часово мониториране на артериалното налягане и стрес-тестове с велоергометрия или тредмил.