Доц. Теодора Ханджиева-Дърленска, дм

Опит: над 18 години

Доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, е специалист по хранене и диететика, както и по фармакология и токсикология в София, с над 18 години медицински стаж. Нейните интереси са фокусирани върху превенцията и лечението на затлъстяването при деца и възрастни, както и на свързаните с него усложнения. От юли 2021 година е призната като „Европейски специалист за лечение на затлъстяването“ от Европейската асоциация за изследване на затлъстяването. От 2023 година е част от екипа на ДКЦ „Конвекс“