Д-р Рубин Стоянов

Опит: над 6 години

Д-р Рубин Стоянов е невролог с над 6 години опит. Извършва диагностика, лечение и проследяване на заболявания на централната и периферната нервна система. Участва в клинични проучвания по специалността и има публикации в национални и международни списания.