Какво са ритъмни и проводни нарушения?

Наследствените сърдечни електрически нарушения (ритъмни и проводни нарушения) се наричат „редки заболявания“, причинени от генетична дисфункция на сърдечните йонни канали, което води до повишен риск от сърдечни електрически нарушения и внезапна сърдечна смърт при пациенти с липса на структурно сърдечно заболяване.

Обхватът на сърдечните електрически нарушения е много разнороден и включва: синдром на бругада , дълъг QT, къс QT, катехоламинергична полиморфна камерна тахикардия (CPVT), синдром на ранна реполяризация (ER), познат прогресивен дефект на сърдечната проводимост (PCCD) и вроден атриовентрикуларен блок (CAVB).