Кардиология

 • Доц. Стефан Найденов, дм

  Доц. Стефан Найденов, дм

  Опит: над 16 години

  Доц. Стефан Найденов е високо квалифициран кардиолог с опит над 16 години в областта на кардиологията. Той се занимава с диагностика и лечение на различни сърдечно-съдови заболявания, включително артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения и клапни сърдечни заболявания. Доц. Найденов извършва различни специализирани инструментални изследвания, като ехокардиография, 24-часово холтер-ЕКГ мониториране, 24-часово мониториране на артериалното налягане и стрес-тестове с велоергометрия или тредмил.

 • Д-р Надя Найденова

  Д-р Надя Найденова

  Опит: над 15 години

  Д-р Надя Найденова е високо специализиран кардиолог в София, който притежава над 15 години опит в диагностицирането и лечението на различни сърдечно-съдови заболявания, включително артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения, клапни сърдечни заболявания и други. Тя извършва различни специализирани инструментални изследвания, като електрокардиография (ЕКГ), ехокардиография (ЕхоКГ), 24-часово холтер-мониториране на сърдечния ритъм и артериалното налягане, както и стрес-тестове с физическо натоварване, включително велоергометрия или тръдмил.

 • Д-р Благовест Стоименов

  Д-р Благовест Стоименов

  Опит: над 7 години

  Д-р Благовест Стоименов е специалист в областта на кардиологията с повече от 7 години практика. Той се занимава с диагностика и лечение на различни сърдечно-съдови заболявания, като например артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, нарушения на сърдечния ритъм и проводимост и други подобни. Д-р Стоименов е преподавател в Медицински университет в София и е част от екипа на ДКЦ „Конвекс“.

 • Д-р Васил Колев

  Д-р Васил Колев

  Опит: над 9 години

  Д-р Васил Колев е кардиолог в град София с повече от 9 години опит в медицинската практика. Извършва прегледи на възрастни и на деца, предоставяйки пълна неинвазивна диагностика, включително ЕКГ, ЕХОКГ, Холтер ЕКГ и Холтер РР, както и велоаргометрия.

 • Д-р Емин Ахмед

  Д-р Емин Ахмед

  Опит: над 7 години

  Д-р Емин Ахмед е кардиолог със специализация и над 7 години опит в областта на медицината. Той се занимава с диагностика и лечение на различни кардиологични заболявания, включително артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, както и сърдечна недостатъчност. Д-р Ахмед извършва различни процедури за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, като например електрокардиография (ЕКГ), ехокардиография (ЕхоКГ), както и 24-часово холтер-мониториране на сърдечния ритъм и артериалното налягане.

 • Д-р Емине Салим

  Д-р Емине Салим

  Опит: над 12 години

  Д-р Емине Салим е специалист кардиолог с над 12 години медицински опит. Лекува пациенти със сърдечно-съдови заболявания: артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, клaпни заболявания,ритъмно-проводни нарушения,дислипидемии. Проследява пациенти след кардиохирургични оперативни интервенции (клапно протезиране, байпас хирургия). Извършва специализирани изследвания: ехокардиография, холтер ЕКГ, холтер Артериално налягане.