Нефрология

Нефрология

  • Д-р Ивелина Маринова

    Д-р Ивелина Маринова

    Опит: над 5 години

    Д-р Ивелина Маринова е специалист по нефрология със седемгодишен медицински опит. Тя се занимава с диагностика и съвременно лечение на различни нефрологични заболявания, включително гломерулонефрити (както първични, така и вторични), остри и хронични тубулоинтерстициални нефрити, възпалителни заболявания на пикочните пътища, бъбречни увреждания при системни заболявания, артериална хипертония и захарен диабет. Тя също така проследява пациенти с хронично бъбречно заболяване и осъществява подготовка за иницииране на бъбречно-заместително лечение, включително диализно лечение и трансплантация.