Д-р Емине Салим

Опит: над 12 години

Д-р Емине Салим е специалист кардиолог с над 12 години медицински опит. Лекува пациенти със сърдечно-съдови заболявания: артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, клaпни заболявания,ритъмно-проводни нарушения,дислипидемии. Проследява пациенти след кардиохирургични оперативни интервенции (клапно протезиране, байпас хирургия). Извършва специализирани изследвания: ехокардиография, холтер ЕКГ, холтер Артериално налягане.