Д-р Вера Мегданова-Чипева

Опит: над 12 години

Д-р Вера Мегданова-Чипева е онколог с над 12 години опит в медицинската практика. Тя се фокусира върху лечението на пациенти с редки неоплазми като невроендокринни тумори, саркоми и ГИСТ, холангиоцелуларни карциноми, както и гастроинтестинални тумори като цяло, като например карциноми на дебелото черво и панкреаса, както и белодробни карциноми. Има специален интерес и опит в областта на палиативните грижи за онкологичните пациенти, включително симптоматично лечение и управление на болката.