Какво преставлява заболяването епилепсия?

Епилепсия е хронично незаразно заболяване на мозъка, което засяга около 50 милиона души по света. Характеризира се с повтарящи се гърчове, които са кратки епизоди на неволеви движения, които могат да включват част от тялото (частично) или цялото тяло (генерализирани) и понякога са придружени от загуба на съзнание и контрол върху функцията на червата или пикочния мехур.

Припадъците са резултат от прекомерни електрически разряди в група мозъчни клетки в различни части на мозъка. Припадъците могат да варират от най-кратките пропуски във вниманието или мускулен тремор до тежки и продължителни конвулсии. Припадъците също могат да варират по честота, от по-малко от един на година до няколко на ден.

Един припадък не означава епилепсия (до 10% от хората по света получават един пристъп през живота си). Епилепсията се определя като наличие на два или повече непровокирани пристъпа. Епилепсията е едно от най-старите признати състояния в света, с писмени записи, датиращи от 4000 г. пр.н.е. Страх, неразбиране, дискриминация и социална стигма заобикалят епилепсията от векове. Тази стигма продължава да съществува в много страни днес и може да повлияе на качеството на живот на хората, страдащи от болестта и техните семейства.

Признаци и симптоми

Характеристиките на гърчовете варират и зависят от това къде в мозъка първо започва смущението и докъде се разпространява. Появяват се временни симптоми, като загуба на съзнание или съзнание и нарушения на движението, усещането (включително зрението, слуха и вкуса), настроението или други когнитивни функции.

Хората с епилепсия са склонни да имат повече физически проблеми (като фрактури и синини от наранявания, свързани с гърчовете), както и по-високи нива на психологически състояния, включително тревожност и депресия. По същия начин рискът от преждевременна смърт при хора с епилепсия е до три пъти по-висок, отколкото при средностатистическия човек, като най-високите нива на преждевременна смъртност се откриват в страните с ниски и средни доходи и в селските райони. Голяма част от причините за смърт, свързани с епилепсията, особено в страните с ниски и средни доходи, са потенциално предотвратими, като падания, удавяне, изгаряния и продължителни гърчове.

Разпространение на заболяването

Епилепсията заема значителен дял от болестите в световен мащаб, засягайки около 50 милиона души по света. Приблизителният дял от общото население с активна епилепсия (т.е. продължаващи припадъци или с необходимост от лечение) в даден момент е между 4 и 10 на 1000 души.

В световен мащаб около 5 милиона души се диагностицират с епилепсия всяка година. В страните с високи доходи всяка година 49 на 100 000 души биват диагностицирани с епилепсия. В страните с ниски и средни доходи тази цифра може да достигне до 139 на 100 000. Това вероятно се дължи на повишения риск от ендемични заболявания като малария и невроцистицеркоза; по-високата честота на пътнотранспортните произшествия; наранявания, свързани с раждане; и различия в медицинската инфраструктура, наличието на превантивни здравни програми и достъпни грижи. Близо 80% от хората с епилепсия живеят в страни с ниски и средни доходи.

Причини

Епилепсията не е заразна. Въпреки че много основни механизми на заболяването могат да доведат до епилепсия, причината за заболяването все още е неизвестна в около 50% от случаите в световен мащаб. Причините за епилепсия се разделят на следните категории: структурни, генетични, инфекциозни, метаболитни, имунни и неизвестни. Примерите за това са:

 • увреждане на мозъка от пренатални или перинатални причини. Напр. загуба на кислород или травма по време на раждане, ниско тегло при раждане);
 • вродени аномалии или генетични състояния със свързани мозъчни малформации;
 • тежка травма на главата;
 • инсулт, който ограничава количеството кислород към мозъка;
 • инфекция на мозъка като менингит, енцефалит или невроцистицеркоза,
 • някои генетични синдроми; и
 • мозъчен тумор.

Превенция

Приблизително 25% от случаите на епилепсия са потенциално предотвратими.

 • Предотвратяването на нараняване на главата, например чрез намаляване на паданията, пътнотранспортните произшествия и спортните травми, е най-ефективният начин за предотвратяване на посттравматична епилепсия.
 • Адекватните перинатални грижи могат да намалят новите случаи на епилепсия, причинена при раждане.
 • Използването на лекарства и други методи за понижаване на телесната температура на дете може да намали вероятността от фебрилни гърчове.
 • Превенцията на епилепсия, свързана с инсулт, е фокусирана върху намаляване на сърдечно-съдовия рисков фактор, напр. мерки за предотвратяване или контролиране на високо кръвно налягане, диабет и затлъстяване и избягване на тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол.
 • Инфекциите на централната нервна система са често срещани причини за епилепсия в тропическите райони, където са концентрирани много страни с ниски и средни доходи. Елиминирането на паразитите в тези среди и обучението как да се избягват инфекции могат да бъдат ефективни начини за намаляване на епилепсията в световен мащаб, например тези случаи, дължащи се на невроцистицеркоза.