Възпалителни заболявания на сърцето – кои са те?

Спешните медици често приемат пациенти със сърдечни оплаквания. Твърде често се смята, че исхемичната болест на сърцето е преобладаваща, като се изключват други диагностични възможности, като например възпалителни сърдечни заболявания. Перикардитът може да причини значителен дискомфорт. По същия начин миокардитът може да доведе до диспнея, аритмии и застойна сърдечна недостатъчност. Накрая, ендокардитът има значителни дългосрочни последици. Диагностицирането на ендокардита в спешното отделение е трудно. Въпреки че ендокардитът е сравнително рядко срещан, често се наблюдават пациенти с риск от развитие на ендокардит. Спешният лекар трябва да има практическо разбиране за диагностичната оценка и терапевтичния подход към пациентите с възпалителни сърдечни нарушения.

ПЕРИКАРДИТ

Най-просто казано, перикардитът е възпаление на перикарда. Перикардитът често протича безсимптомно и рядко се диагностицира в спешното отделение, докато не се появят класическите симптоми (напр. болка в гърдите, перикардно триене) и характерните промени в електрокардиограмата (ЕКГ). Перикардитът може да бъде животозастрашаващ или да показва скрито системно заболяване. Заболяването обикновено се среща при възрастни мъже. Любопитно е, че при пациентите с по-висока 6- и 12-месечна смъртност след остър миокарден инфаркт (ОМИ)

МИОКАРДИТ

Миокардитът е възпаление на миокарда, често в отговор на вирусна инфекция. Въпреки че повечето случаи на миокардит са субклинични, може да се развие трайно инвалидизираща дилатативна кардиомиопатия. Идентифицирането на точната причина за миокардит може да бъде трудно и често изисква тъканна биопсия. Следователно повечето случаи се класифицират като идиопатични. Основата на лечението е почивка на легло и сърдечна подкрепа.

ЕНДОКАРДИТ

Общата смъртност от инфекциозен ендокардит (ИЕ) е 17,8% до 21,4%. При пациенти с инфектирани клапни протези, смъртността варира от 20% до 64,2%.24, 29, 43, 52, 55 Използването на ехокардиограми пред последните години драматично подобри диагностичната оценка на ИЕ. Въпреки това ИЕ остава сериозно и потенциално фатално заболяване.

Днес ИЕ е заболяване предимно на възрастните хора, тъй като броят на реципиентите на клапни протези нараства.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Образуването на вегетации (израстъци) върху ендотелната обвивка на сърцето или върху протезна клапа е условието за възникване на ендокардит. Вроденото или придобито клапно увреждане предразполага към ИЕ. Анормално клапно удебеляване, механично увреждане, пролапс на митралната клапа, вродени сърдечни заболявания, ревматични клапни заболявания, протезна клапа и злоупотреба с интравенозни лекарства причиняват клапно увреждане.

Когато ендотелът е наранен, се образува Когато ендотелът е увреден, се образува тромбоцитно-фибринов комплекс.